Idag har det blivit allt vanligare att företag behöver hantera dokument på ett elektroniskt vis. Det handlar bland annat om att kunna skicka och ta emot fakturor, som båda parter kan utläsa. För att allt detta ska fungera väl, så krävs det ofta att man har samma sorts system. Det brukar då vara att man har ett EDI system för att få en bra EDI lösning. Idag finns det många olika leverantörer av sådana lösningar. Om du vill göra det enkelt för dig, så ska du välja att anlita Tabellae. De har nämligen ett smart system som heter Lasernet. Detta kan hantera utgående affärsdokument, så väl som det kan hantera utbyte av EDI dokument.

Varför välja EDI-lösning från Tabellae?

Hos andra som erbjuder lösningar inom EDI så är dessa ofta vad som kallas transaktionsbaserade. Så är det inte om du väljer en EDI lösning via Tabellae. Det eftersom du kan äga programvaran Lasernet. Den kan i sin tur sedan fungera som din EDI lösning. Detta är bra eftersom det bland annat ger dig bra besparingar i din verksamhet. Det eftersom allt inte måste gå via VANS. Sedan sparar du även in tid. Det eftersom du kan anpassa alla format och ändringar, före du sänder i väg. Är det så att du och ditt företag måste leverera många olika dokument till olika leverantörer och under så gör denna lösning det lättare och ger stora besparingar, varje dag.

Smart lösning för utgående dokument och EDI

Det kan finnas ett problem med att arbeta med EDI. Det är att inte alla kunder och leverantörer har samma format. För att kunna hantera både utgående dokument och EDI, så kan du satsa på det som heter Lasernet Output Management från Tabellae. Det ger dig en riktigt bra lösning, som dels gör att du kan hantera utgående dokument så väl som EDI. Det tack vare att det är så att data hanteras för det mesta automatiskt och det är få manuella funktioner. Bland annat får du tillgång till smarta mallar, som du skapa och sedan återanvända om och om igen. Du kan även aktivera så väl som avaktivera sektioner på enkelt sätt.

calculator

En EDI lösning som stöder alla format

Genom att satsa på en riktigt bra EDI lösning, som den via Tabellae, så behöver du inte ha ett fristående system för olika dokument. Tabellae kan som din EDI-leverantör ge dig en bra lösning som innebär att du kan konvertera en EDI faktura från ett EDI-format för att passa ett annat EDI-format. Det är rätt smart att ha ett EDI system som stöder alla EDI format. Det underlättar dels de interna arbetsflödena, samt att det även säkerställer att det blir rätt format för alla dina kunder och leverantörer.

EDI står för Electronic Data Interchange och det är helt enkelt en metod som är för företag, så att de ska kunna överföra information av olika slag, på ett elektroniskt vis. Idag så används EDI för bland annat fakturor, elektroniska försäljnings- och inköpsorder och orderbekräftelser.